PRZETARGI NA REMONTY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
„wymiana poziomej instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącym w piwnicach w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Słowackiego kl.36 i 38 w Brzegu (BM 63)”

SZCZEGÓŁY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
„wymiana poziomej instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącym w piwnicach w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Makuszyńskiego 18 w Brzegu (BM 73)”

SZCZEGÓŁY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
„wymiana poziomej instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącym w piwnicach w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Morcinka 14-15-16 w Brzegu (BM 88)”

SZCZEGÓŁY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
„wymiana poziomej instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącym w piwnicach w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wojska Polskiego 8 Szpitalna 2a w Brzegu (BM 25)”

SZCZEGÓŁY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
NR I. „Wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w technologii bezspoinowej w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Korczaka 2-10 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

SZCZEGÓŁY

ZBYCIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁKI GRUNTOWEJ NR 351/28 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM HANDLOWO-USŁUGOWYM W BRZEGU, OFIAR KATYNIA 11-13 WRAZ ZDZIAŁKĄ NR 351/16

Przetarg ofertowy na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym położonym w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 11-13 wraz z działką nr 351/16 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza pisemny przetargofertowy na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanejbudynkiem handlowo – usługowym położonym…

SZCZEGÓŁY