17

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza pisemny przetarg
na remont 44 szt. balkonów oraz loggi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Chocimska 3 w Brzegu.

Termin składania ofert do 30.10.2023r. do godz. 10:00

Termin otwarcia przetargu: data 30.10.2023r. o godz. 10:30

Załączniki
Ogłoszenie przetarguGrafika (folder skompresowany zip)