INFORMACJE O RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Chcesz dowiedzieć się więcej o RODO?
Przeczytaj załącznik

RODO

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA, a Inspektorem Ochrony Danych jest Adrian Bednarczyk.

Informacje na temat ochrony Państwa danych dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych, do pobrania w Załączniku.

Oraz pod adresem poczty elektronicznej RODO@smzgoda.pl