INFORMACJE O RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Pełny tekst RODO

RODO

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda z siedzibą w Brzegu, ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114438, posiadająca numer REGON: 000488071 oraz numer NIP: 7470004967. Powyższe oznacza, że to Spółdzielnia jest podmiotem odpowiedzialnym za przekazane przez Państwo dane osobowe, a także podmiotem, który określa w jaki sposób dane te będą wykorzystywane (tj. przetwarzane).

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Spółdzielni (r.pr. Jakubem Kubiesą) drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: rodo@smzgoda.pl

 

Przekazane przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach
i zakresie związanym z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej. Każdorazowo przy przekazaniu danych osobowych poinformowani zostaną Państwo o szczegółowych zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o podstawie ich przetwarzania, okresie przechowywania, Państwa prawach, czy odbiorcach Państwa danych osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że taka informacja nie została Państwu przekazana – uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu Spółdzielni.

 

Informujemy, że Spółdzielnia przetwarza przede wszystkim dane osobowe jej pracowników, mieszkańców, kontrahentów, przedstawicieli i pracowników kontrahentów. Przykładowy zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, informacje na temat członkostwa w Spółdzielni, informacje na temat zajmowanego lokalu, czy dane kontaktowe, które umożliwiają Spółdzielni bieżący kontakt w celach związanych z działalnością Spółdzielni. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych i nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Odbiorcami udostępnionych Spółdzielni danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (przykładowo: sądy, policja, komornicy) oraz podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, przy czym powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych zawsze odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, co oznacza, że Spółdzielnia nadal zachowywać będzie kontrolę nad tymi danymi.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku braku stosownych wytycznych wynikających z przepisów prawa – przez okres ustalony każdorazowo stosownie do charakteru przekazanych danych osobowych. Po tym czasie Państwa dane osobowe zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielić może Państwu Inspektor Ochrony Danych Spółdzielni.

 

Osobom, których dane są przez Spółdzielnię przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

 

W sytuacji, w której Spółdzielnia przetwarzałaby Państwa dane osobowe w oparciu o wyrażoną zgodę – jej odwołanie pozostaje możliwe w każdym czasie.