DOKUMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

Pobierz potrzebne dokumenty

Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego

POBIERZ

Oświadczenie w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POBIERZ

Wniosek o zwrot nadpłaty z C.O.

POBIERZ

Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości

POBIERZ

Wniosek ws ustalenia zaliczki na wodę

POBIERZ

Wniosek o wgląd do dokumentów

POBIERZ

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

POBIERZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokatorskim prawie do lokalu

POBIERZ

Wniosek o montaż klimatyzatorów

POBIERZ

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

POBIERZ

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

POBIERZ

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu

POBIERZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia do założenia Księgi Wieczystej

POBIERZ

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy miejsca postojowego

POBIERZ

Wniosek o rejestrację konta w Portalu Mieszkańca

POBIERZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

POBIERZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach

POBIERZ
19