PrzetargOfiarKatynia11-13

Przetarg ofertowy na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym położonym w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 11-13 wraz z działką nr 351/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanej
budynkiem handlowo usługowym położonym w Brzegu przy

ul. Ofiar Katynia 1113 wraz z działką nr 351/16.

Termin składania ofert od 21.11.2022r. do 13.12.2022r. do godz. 14:00

Termin otwarcia przetargu: data 16.12.2022r. godz. 11:00

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu w wysokości 5% ceny wywoławczej działek nr 351/28 i nr 351/16 na rachunek bankowy.

Wszystkie załączniki przetargu (skompresowane)
ZAŁĄCZNIKI