PRZETARGI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
NR I. „Wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w technologii bezspoinowej w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Korczaka 2-10 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

SZCZEGÓŁY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
NR I. „Wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w technologii bezspoinowej w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Grota Roweckiego 1-6 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

SZCZEGÓŁY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
NR I. „Wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w technologii bezspoinowej w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Szancera 2-10 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

SZCZEGÓŁY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
NR I. „Wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w technologii bezspoinowej w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. ul. Westerplatte 16-21 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

SZCZEGÓŁY