REGULAMINY

Regulaminy Spółdzielni

Regulamin porządku domowego

POBIERZ

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

POBIERZ

Zasady podziału obowiązków remontowych i kosztów z tego wynikających na koszty indywidualne właścicieli / użytkowników lokali i na koszty zarządu nieruchomością wspólną

POBIERZ

Regulamin rozliczania kosztów zaopatrzenia w zimną wodę i odprowadzania ścieków z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych

POBIERZ

Regulamin rozliczeń ciepła przeznaczonego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ustalania opłat za CO i przygotowanie CWU

POBIERZ

Regulamin montażu klimatyzatorów

POBIERZ

Regulamin parkowania pojazdów samochodowych oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości przy ul. Rybackiej 12-32

POBIERZ

Regulamin parkowania pojazdów samochodowych oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości przy ul. Makarskiego 13-23, 25-35, 37-47

POBIERZ

Regulamin parkowania pojazdów samochodowych oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości przy ul. Kamienna 5-13 w Brzegu

POBIERZ

Regulamin parkowania pojazdów samochodowych oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości przy ul. Makarskiego 7, 9, 11

POBIERZ

Regulamin budowy boksów garażowych przy ul. Armii Krajowej w SM Zgoda w Brzegu

POBIERZ

Zasady doręczania korespondencji do użytkowników lokali zarządzanych przez SM Zgoda w Brzegu

POBIERZ

Regulamin zasad korzystania z lokali i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałymi oraz ustalania opłat

POBIERZ

Regulamin zasad najmu lokali użytkowych i prowadzenia innej działalności gospodarczej w mieniu SM „Zgoda”

POBIERZ

Regulamin Rady Nadzorczej

POBIERZ

Regulamin Zarządu SM „Zgoda” w Brzegu

POBIERZPOBIERZ Zmianę Regulaminu Zarządu

Regulamin udostępniania dokumentów członkom SM „Zgoda”

POBIERZ

Zasady i warunki korzystania z Internetowego Portalu Mieszkańca

POBIERZ

Regulamin działalności społeczno-wychowawczej SM "Zgoda"

POBIERZ

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego SM "Zgoda"

POBIERZ