WALNE ZGROMADZENIE

6

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

MAJ 2024r.

Wykaz uchwał podjętych (lub nie) na Walnym Zgromadzeniu w 2024r.

POBIERZ

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia (wersja zaktualizowana)

POBIERZ

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA w 2024 r.

POBIERZ

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA w 2024 r. z podziałem na IX części.

POBIERZ

Informacja dodatkowa dla członka SM ZGODA

POBIERZ

Pełnomocnictwo Obrad Walnego Zgromadzania Członków w 2024 r.

POBIERZ

Projekty uchwał na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2024r.

POBIERZ

Projekty uchwał Członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu Członków

POBIERZ

Materiały sprawozdawcze dla członków do Walnego Zgromadzeniu w 2024r.

POBIERZ

List Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości po przeprowadzonej lustracji za lata 2021-2023

POBIERZ

CZERWIEC 2023r.

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA z podziałem na IX części w 2023 r.

POBIERZ

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA w 2023 r.

POBIERZ

Pełnomocnictwo Obrad Walnego Zgromadzania Członków w 2023 r.

POBIERZ

Informacja dodatkowa dla członka SM ZGODA

POBIERZ

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2023r.

POBIERZ

Członkowie Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026

POBIERZ

SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2020r.

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA z podziałem na IX części w 2020 r.

POBIERZ

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA w 2020 r.

POBIERZ

Pełnomocnictwo Obrad Walnego Zgromadzania Członków w 2020 r.

POBIERZ

Uchwały Podjęte na Walnym Zgromadzaniu Członków w 2020 r.

POBIERZ

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

24 PAŹDZIERNIK 2019r.

Porządek obrad wraz z informacją dodatkową Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA dnia 24 października 2019 r.

POBIERZ

Pełnomocnictwo Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Członków dnia 24 października 2019 r.

POBIERZ

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Członków dnia 24 października 2019 r.

POBIERZ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

CZERWIEC 2019r.

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA z podziałem na IX części w 2019 r.

POBIERZ

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA w 2019 r.

POBIERZ

Pełnomocnictwo Obrad Walnego Zgromadzania Członków w 2019 r.

POBIERZ

Informacja Dodatkowa dla Członków SM ZGODA

POBIERZ

Uchwały z Walnego Zgromadzenia Członków 2019

POBIERZ