WALNE ZGROMADZENIE

6

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA z podziałem na IX części w 2019 r.

POBIERZ

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA w 2019 r.

POBIERZ

Pełnomocnictwo Obrad Walnego Zgromadzania Członków w 2019 r.

POBIERZ

Informacja Dodatkowa dla Członków SM ZGODA

POBIERZ

Uchwały z Walnego Zgromadzenia Członków 2019

POBIERZ