WALNE ZGROMADZENIE

6

W celu zapoznania się z wyłożonymi w biurze SM “Zgoda” sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Zgoda” w Brzegu w bieżącym roku, prosimy Członków Spółdzielni o kontakt w przedmiotowej sprawie pod numerami telefonu:

(77) 448-20-28 lub (77) 448-20-01

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2020r.

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA z podziałem na IX części w 2020 r.

POBIERZ

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA w 2020 r.

POBIERZ

Pełnomocnictwo Obrad Walnego Zgromadzania Członków w 2020 r.

POBIERZ

Uchwały Podjęte na Walnym Zgromadzaniu Członków w 2020 r.

POBIERZ

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

24 PAŹDZIERNIK 2019r.

Porządek obrad wraz z informacją dodatkową Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA dnia 24 października 2019 r.

POBIERZ

Pełnomocnictwo Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Członków dnia 24 października 2019 r.

POBIERZ

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Członków dnia 24 października 2019 r.

POBIERZ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

CZERWIEC 2019r.

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA z podziałem na IX części w 2019 r.

POBIERZ

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM ZGODA w 2019 r.

POBIERZ

Pełnomocnictwo Obrad Walnego Zgromadzania Członków w 2019 r.

POBIERZ

Informacja Dodatkowa dla Członków SM ZGODA

POBIERZ

Uchwały z Walnego Zgromadzenia Członków 2019

POBIERZ