ZBYCIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁKI GRUNTOWEJ NR 351/28 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM HANDLOWO-USŁUGOWYM W BRZEGU, OFIAR KATYNIA 11-13 WRAZ ZDZIAŁKĄ NR 351/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Brzegu przy ulicy Grota Roweckiego 16/13 o powierzchni użytkowej 43,82m2 + pomieszczenie przynależne 5,33 m2 IV piętro.

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZAKONNIC 10-12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zakonnic 10-12 w Brzegu wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”