ZBYCIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁKI GRUNTOWEJ NR 351/28 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM HANDLOWO-USŁUGOWYM W BRZEGU, OFIAR KATYNIA 11-13 WRAZ ZDZIAŁKĄ NR 351/16

Przetarg ofertowy na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym położonym w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 11-13 wraz z działką nr 351/16 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza pisemny przetargofertowy na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanejbudynkiem handlowo – usługowym położonym…

MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. WESTREPLATTE 40

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Westerplatte 40 w Brzegu, wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZAKONNIC 10-12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zakonnic 10-12 w Brzegu wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”