17

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy

ulicy Zakonnic 10/8 w Brzegu.

Termin składania ofert od 01.08.2023r. do 11.08.2023r. do godz. 14:00

Termin otwarcia przetargu: data 17.08.2023r. o godz. 11:00

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu w wysokości 17 000,00 zł na rachunek bankowy.

Załączniki
Ogłoszenie przetarguOferta przetargowaZdjęcia oraz rzut mieszkania (foder skompresowany zip)