STRUKTURA SPÓŁDZIELNI

49

Członkowie Zarządu SM Zgoda w Brzegu

Edward Bublewicz – PREZES ZARZĄDU
Marek Waszczykowski – Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNYCH
Maria Plewa – CZŁONEK ZARZĄDU – Główna Księgowa

Kierownicy Działów SM Zgoda

Piotr Stankiewicz – Kierownik Działu GZM
Iwona Korzep – KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO – KSIĘGOWEGO
Paweł Korycki – KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Aleksandra Skwarek – KIEROWNIK DZIAŁU REMONTÓW I INWESTYCJI

Skład Rady Nadzorczej SM Zgoda 2018-2021

Zdzisław Bagiński – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Kazimierz Chruszczewski – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
Andrzej Jędrzejko – SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
Henryk Marszałek – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
Mirosław Zaręba – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA I GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Leokadia Skoczek – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
Ryszard Wirga – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
Bogusław Lisowski – CZŁONEK KOMISJI TUIGZM
Czesław Należny – CZŁONEK KOMISJI TUIGZM
22