STRUKTURA SPÓŁDZIELNI

49

Członkowie Zarządu SM Zgoda w Brzegu

Edward Bublewicz – PREZES ZARZĄDU
Jarosław Sudak – CZŁONEK ZARZĄDU – Zastępca Prezesa ds.technicznych

Kierownicy Działów SM Zgoda

Maria Plewa – GŁÓWNA KSIĘGOWA
Piotr Stankiewicz – Kierownik Działu GZM
Marzena Kowalczyk – KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO – KSIĘGOWEGO
Paweł Korycki – KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Aleksandra Skwarek – KIEROWNIK DZIAŁU REMONTÓW I INWESTYCJI

Skład Rady Nadzorczej SM Zgoda 2023-2026

Krzysztof Grabowiecki – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Sylwia Czuba – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
Tadeusz Kruk – SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
Ewa Michalak – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Jan Synowiecki – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Andrzej Jędrzejko – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Bogusław Lisowski – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Danuta Strzelbicka – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Mirosław Czoppa – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
22