4

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Westerplatte 40 w Brzegu, wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”
Szczegóły w załączniku
ZAŁĄCZNIK
Oferta przetargowa w załączniku
ZAŁĄCZNIK