4

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zakonnic 10-12 w Brzegu wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”
Szczegóły w załączniku
ZAŁĄCZNIK
Oferta przetargowa w załączniku
ZAŁĄCZNIK