4

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
zaprasza do złożenia oferty na
wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych.
Szczegóły w załączniku
ZAŁĄCZNIK
Oferta przetargowa w załączniku
ZAŁĄCZNIK