Przetarg na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym położonym w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 11-13 wraz z działką nr 351/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanej
budynkiem handlowo – usługowym położonym w Brzegu przy
ul. Ofiar Katynia 11-13 wraz z działką nr 351/16.

MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BRZECHWY 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Malowanie czterech elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Brzechwy 4 w Brzegu wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZAKONNIC 10-12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zakonnic 10-12 w Brzegu wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Malowanie czterech elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Makuszyńskiego 4 w Brzegu wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia

WYKONANIE RENOWACJI I USZCZELNIENIA DACHU W BUDYNKU W BRZEGU, WESTERPLATTE 22-27

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w technologii bezspoinowej
w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Westerplatte 22-27 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”