REMONT BALKONÓW MAKUSZYŃSKIEGO 18

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym,
na zadanie: „Remont balkonów (1pion) w budynku mieszkalnym wraz z robotami towarzyszącymi, przy ul. Makuszyńskiego 18 (M- 8,12,16,20) (balkony od strony zachodniej)
w Brzegu”