Zmiana regulaminu rozliczeń ciepła

Informujemy, że nastąpiła zmiana „Regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ustalenia opłat za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”, przyjęta uchwałą nr 15/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „zgoda” w Brzegu z dnia 28.05.2024r.