WYKONANIE RENOWACJI I USZCZELNIENIA DACHU W BUDYNKU W BRZEGU, WESTERPLATTE 22-27

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
NR I. „Wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w technologii bezspoinowej
w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Westerplatte 22-27 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”