4

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ ) klatek schodowych o
numerach: 58, 60, 62 wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym położonym
w Brzegu przy ul. Dzierżonia 7911

Szczegóły w załączniku
ZAŁĄCZNIK
Oferta przetargowa w załączniku
ZAŁĄCZNIK