SPRZEDAŻ / KUPNO LOKALU - FORMALNOŚCI

tierra-mallorca-rgJ1J8SDEAY-unsplash

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Odrębna własność lokalu mieszkalnego

UWAGA!!! Spółdzielnia nie wydaje zaświadczenia o prawie do lokalu dla osób posiadających odrębną własność lokalu. W takim przypadku dokumentami potwierdzającymi prawo do lokalu jest księga wieczysta oraz stosowny akt notarialny lub orzeczenie sądu.

Osoby posiadające odrębną własność lokalu:

  • mogą od Spółdzielni uzyskać zaświadczenie o braku zaległości w opłatach.
  • zobowiązane są przed podpisaniem aktu notarialnego zbycia, przekazać do dyspozycji Sp- ni dzierżawione pomieszczenie dodatkowe w piwnicy lub na klatce schodowej. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny z administracją Sp-ni tel. 77 448-20-26 w celu ustalenia terminu protokólarnego przekazania pomieszczenia dodatkowego.
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia wydaje zaświadczenia o własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego w przypadku zamiaru zbycia niniejszego prawa w formie aktu notarialnego: umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany, a także w innym prawnie uzasadnionym celu.

  1. Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o prawie do lokalu składa się osobiście w pokoju 108 I piętro, gdzie następuje potwierdzenie danych osobowych wnioskodawcy, potwierdzenie prawa do lokalu oraz dokonuje się stwierdzenia własnoręczności podpisu na podstawie dowodu osobistego.

  2. Zaświadczenie o prawie do lokalu wystawiane jest na wniosek osoby lub osób (pełnomocnik, małżeństwo, współwłaściciele) posiadającej/ych prawo do lokalu.

  3. Realizacja wniosku następuje do 7 dni roboczych od momentu jego prawidłowego złożenia.

  4. Wniosek nie będzie podlegał realizacji w przypadku niekompletnych danych w nim zawartych.

  5. Wypełnienie protokołu dotyczącego stanów podzielników ciepła i wodomierzy  dotyczy przypadków zbycia lokalu lub udziału w formie sprzedaży, zamiany lub podziału majątku.

  6. Zaświadczenie jest ważne 14 dni od daty jego wystawienia.

UWAGA !!! W przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona odrębna księga wieczysta, a nabywca lokalu finansuje zakup ze środków finansowych uzyskanych z kredytu, należy równocześnie z wnioskiem o uzyskanie zaświadczenia o prawie do lokalu złożyć wniosek o możliwości założenia księgi wieczystej dla lokalu.