SPRZEDAŻ / KUPNO LOKALU - FORMALNOŚCI

tierra-mallorca-rgJ1J8SDEAY-unsplash

DOKUMENTY WYDAWANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

Odrębna własność garażu

UWAGA!!! Spółdzielnia nie wydaje zaświadczenia o prawie do lokalu dla osób posiadających odrębną własność garażu. W takim przypadku dokumentami potwierdzającymi prawo do garażu jest księga wieczysta oraz stosowny akt notarialny lub orzeczenie sądu.

Osoby posiadające odrębną własność lokalu mogą od Spółdzielni uzyskać zaświadczenie o braku zaległości w opłatach.

Własnościowe spółdzielcze prawo do garażu

Spółdzielnia wydaje zaświadczenia o własnościowym spółdzielczym prawie do garażu w przypadku zamiaru zbycia niniejszego prawa w formie aktu notarialnego: umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany, a także w innym prawnie uzasadnionym celu.

  1. Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o prawie do garażu składa się osobiście w pokoju 108 I piętro, gdzie następuje potwierdzenie danych osobowych wnioskodawcy, potwierdzenie prawa do lokalu oraz dokonuje się stwierdzenia własnoręczności podpisu na podstawie dowodu osobistego.

  2. Zaświadczenie o prawie do garażu wystawiane jest na wniosek osoby lub osób (pełnomocnik, małżeństwo, współwłaściciele) posiadającej/ych prawo do garażu.

  3. Realizacja wniosku następuje do 7 dni roboczych od momentu jego prawidłowego złożenia.

  4. Wniosek nie będzie podlegał realizacji w przypadku niekompletnych danych w nim zawartych.

  5. Wypełnienie protokołu dotyczącego stanów podzielników ciepła, wodomierzy i liczników energii elektrycznej w garażu dotyczy przypadków zbycia lokalu lub udziału w formie sprzedaży, zamiany lub podziału majątku.

  6. Zaświadczenie jest ważne 14 dni od daty jego wystawienia.