4

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty,
na zadanie:
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszącymi
polegająca na przeniesieniu pionów i gazomierzy na klatkę schodową z podłączeniem
istniejących kuchenek gazowych z piekarnikami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Janczarskiego 212 (6 klatek) w Brzegu
Szczegóły w załączniku
ZAŁĄCZNIK
Oferta przetargowa w załączniku
ZAŁĄCZNIK