4

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Wykonanie projektu budowlanego, dokumentacji technicznej dotyczącej docieplenia ścian i remontu balkonów oraz loggi wraz z robotami towarzyszącymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę w  budynku mieszkalnym, przy ul. Chocimska 1 w Brzegu
Szczegóły w załączniku
ZAŁĄCZNIK
Oferta przetargowa w załączniku
ZAŁĄCZNIK