4, 20220830_142052

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 351/28 zabudowanej
budynkiem handlowo – usługowym położonym w Brzegu przy
ul. Ofiar Katynia 11-13 wraz z działką nr 351/16.
Wszystkie załączniki przetargu (skompresowane)
ZAŁĄCZNIKI