17

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza przetarg
ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w Brzegu przy
ulicy Robotniczej 5.

Termin składania ofert od 14.05.2024r. do godz. 14:00

Załączniki
Ogłoszenie przetargu