4

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym,
na zadanie: „Remont balkonów w budynku mieszkalnym wraz z robotami towarzyszącymi, przy ul. Brzechwy 8-20 (balkony trapezowe)
w Brzegu”
Szczegóły w załączniku
ZAŁĄCZNIK
Oferta przetargowa w załączniku
ZAŁĄCZNIK