4

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5, w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym, na zadanie: „Remont balkonów w budynku mieszkalnym wraz z robotami towarzyszącymi, przy ul. Makuszyńskiego 18”
Szczegóły w załączniku
ZAŁĄCZNIK
Oferta przetargowa w załączniku
ZAŁĄCZNIK