4

PRZETARG

Spółdzielnie Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5,
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym,
na zadanie: „wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji gazowej polegającą na wyniesieniu pionów gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej do kuchenek gazowych w mieszkaniach w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Janczarskiego 2-12”.
Szczegóły w załączniku
ZAŁĄCZNIK
Oferta przetargowa w załączniku
ZAŁĄCZNIK