DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJI GAZOWEJ UL. JANCZARSKIEGO 2-12

Spółdzielnie Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5, w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym, na zadanie: „wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji gazowej polegającą na wyniesieniu pionów gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej do kuchenek gazowych w mieszkaniach w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Janczarskiego 2-12”.