HARMONOGRAMY DYŻURÓW RN

15

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ

Dyżur Rady Nadzorczej odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 14:30 do 15:30.