Wniosek z Walnego Zgromadzenia 2018

W związku ze złożonym wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2018 r. o upublicznienie opracowania Pana Franciszka Głogiewicza Spółdzielnia informuje, iż Pan Franciszek Głogiewicz – Biegły Rewident nie wyraził zgody na upublicznienie opracowań odnośnie wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Istnieje możliwość zapoznania się z w/w opracowaniem w siedzibie Spółdzielni.