Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej "Zgoda" sięga 1960 roku. Założycielskie Zgromadzenie Członków (Zebranie Założycielskie Członków) Spółdzielni odbyło się 04.06.1960r.
Nazwa Spółdzielni: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda", przekształcona później w Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową "Zgoda", a od 1975r. na Spółdzielnię Mieszkaniową "Zgoda" Lokatorsko - Własnościową.


Zasoby Spółdzielni obejmują

  • Budynki mieszkalne zlokalizowane na brzeskich osiedlach
  • Lokale użytkowe


Wieloletnią pracę wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Spółdzielni a następnie prawidłowe i niezakłócone jej funkcjonowanie docenia się transparentnie w latach bieżących.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”

  • Zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w 2010 roku w kategorii Spółdzielnie Średnie bez przychodu z inwestycji
  • Zajęła III miejsce w programie Dobra Spółdzielnia 2011- w rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Opolskiego
  • Otrzymała tytuł Symbol Polskiej Spółdzielczości 2012 przyznawany w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej
  • Zajęła II miejsce w Województwie Opolskim w programie Dobra Spółdzielnia 2012 - ogólnopolskim rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych (Załącznik)
  • Otrzymała tytuł Dobra Spółdzielnia 2013, w rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce
  • Otrzymała tytuł Symbol 2013 w kategorii Polska Spółdzielczość Mieszkaniowa, przyznawany w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej
  • Otrzymała Certyfikat Jakość Roku 2014 w kategorii usługa za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, w największym, programie promującym jakość w Polsce

Siedziba

Robotnicza 5
49-300 Brzeg
77 448 20 00

77 448 20 01


Dział Techniczny

Poprzeczna 7
49-300 Brzeg
77 444 06 00

77 444 08 00